ทำบุญ และวันเด็ก ประจำปี 2563 หมู่บ้าน ฟลอร่า แมรี่โกล์ด(สาธุประดิษฐ์)

ขอนำภาพบรรยากาศการทำบุญวันปีใหม่ประจำปี 2563
หมู่บ้านฟลอร่า แมรี่โกล์ด(สาธุประดิษฐ์)
ต่อด้วยกิจกรรมวันเด็ก โดยฝ่ายบริหารฯขอขอบคุณท่านสมาชิกฯที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ
#งานบริหารนิติฯ #งานบริหารหมู่บ้าน #งานบริหารคอนโด #งานบริหารอาคารชุด