สวัสดี ปีใหม่ 2562 หมู่บ้าน พนาสนธิ์ การ์เด้นโฮม 3

?กิจกรรมงานทำบุญ ถวายอาหารเพล เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี2562?
หมู่บ้าน พนาสนธิ์ การ์เด้นโฮม 3
โดยมีท่านสมาชิกภายในโครงการ ให้เกียรติเข้าร่วมประกอบพิธีการกันอย่างเนืองแน่น
ในนามบริษัทเดอะไนน์ฯ บริษัทบริหารนิติบุคคลฯขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูง
และขอคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดจงอำนวยอวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2562ด้วยเทอญ.??