การทำบุญตักบาตร ประจำปี2562? หมู่บ้าน นาราทาวน์

แอดมินขอนำภาพบรรยากาศ
?การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี2562?
หมู่บ้าน นาราทาวน์
โดยมีท่านสมาชิกภายในโครงการ ให้เกียรติเข้าร่วมประกอบพิธีการกันอย่างเนืองแน่น
ในนามบริษัทเดอะไนน์ฯ บริษัทบริหารนิติบุคคลฯขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูง
และขอคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดจงอำนวยอวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2562ด้วยเทอญ.??