การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2562 หมู่บ้าน อนาวิลล์

บรรยากาศ
ได้รับการตอบรับจากท่านสมาชิกเป็นอย่างดี
ฝ่ายบริหาร บริษัทเดอะไนน์ฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง??