การประชุมใหญ่ฯ หน่วยงาน โกลด์เด้นทาวน์บางนา – สวนหลวง