กิจกรรมทำบุญ และประชุมใหญ่ฯ หมู่บ้านอินดี้ ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า