กิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร และสรงน้ำพระฯเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย หน่วยงานอัมรินทร์ นิเวศน์1บางเขน