กิจกรรมบวงสรวงพรพพรหม และทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง เอสเซ้นส์ ศรีนครินทร์