ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง

1. ตำแหน่งผู้จัดการหมู่บ้าน

(พื้นที่นนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งผู้จัดการหมู่บ้าน

(พื้นที่ เพชรเกษม บางแค) จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งนิติกร

(ประจำสำนักงานใหญ่) จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(ประจำสำนักงานใหญ่) จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

(ประจำสำนักงานใหญ่) จำนวน 1 อัตรา

6.ตำแหน่งช่างอาคาร

(พื้นที่พุทธบูชา) จำนวน 6 อัตรา

7.ตำแหน่งผู้จัดการหมู่บ้านและอาคารชุด

(ประจำหน่วยงานเขตกรุงเทพและปริมณฑล) จำนวนมาก

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย-หญิง
  • อายุ 23-45 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีใจรักในงานด้านบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

สนใจสมัครได้ที่นี่