ทำบุญประจำปี 2563 และ ประชุมจัดตั้งนิติ หมู่บ้าน อาร์เด้น ลาดพร้าว 71

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและต่อด้วยการประชุมใหญ่ เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลฯ หมู่บ้านอาร์เด้น ลาดพร้าว 71
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่บริษัทเดอะไนน์ฯได้รับเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้