ทำบุญหมู่บ้าน ไลฟ์ บางกอก บลูเลอวาร์ด (วงแหวน-อ่อนนุช2)