ทำบุญและประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ บางแค (ภัสสร30)

ภาพบรรยากาศการทำบุญและประชุมใหญ่ฯประจำปี2563
หมู่บ้าน เดอะ แพลนท์ บางแค(ภัสสร30)
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#งานบริหารหมู่บ้าน #งานบริหารคอนโด #งานบริหารนิติฯ #งานบริหารอาคารชุด