ทำบุญ ครบรอบ 5ปี บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

คุณก่อวิท. พรมจักร ประธานกรรมการบริษัทเดอะ ไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นประธานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ และบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ณ สำนักงานใหญ่รีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวน์เวอร์