ทำบุญ ประจำปี 2563 หมู่บ้านมัณฑนา อ่อนนุช วงแหวน (มัณฑนา 1)

ขอนำภาพบรรยากาศกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี 2563 หมู่บ้านจัดสรร มัณฑนา – อ่อนนุช วงแหวน มาฝากค่ะ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ ดร.วรวัฒน์ วงษ์ขันธ์(วรวฑฺฒโน)
บรรยายเทศน์ ธรรมมะหรรษา
ขอบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันทำในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี 63 เทอญ