ทำบุญ และวันเด็ก ประจำปี 2563 หมู่บ้านวิลเลตไลท์ พัฒนาการ

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี2563และกิจกรรมวันเด็ก
หมู่บ้านวิลเลตไลท์ พัฒนาการ
โดยมีสมาชิกฯนำอาหารและของรางวัลมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
#งานบริหารนิติฯ #งานบริหารหมู่บ้าน #งานบริหารคอนโด #งานบริหารอาคารชุด