บริการของเรา

บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งโดยทีมบริหาร ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร นิติบุคคลฯมากกว่า 15 ปี บริหารจัดการงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด(คอนโด)ที่พักอาศัย บริหารจัดการงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย