บริการของเรา

บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งโดยทีมบริหาร ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร นิติบุคคลฯมากกว่า 15 ปี บริหารจัดการงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด(คอนโด)ที่พักอาศัย บริหารจัดการงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

หน้าแรก / บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

บริษัทฯให้บริการด้านงานจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร  ภายใต้กรอบเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและเป็นไปตาม พรบ.จัดสรรที่ดินทุกประการ