บริจาคยาและน้ำดื่ม คนยากไร้ ณ สถานีรถไฟ หัวลำโพง

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คุณก่อวิท. พรมจักร์ และพนักงาน
ได้นำยาและน้ำดื่ม. แจกให้กับผู้คน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง. เนื่องในวันครบรอบ ๕ ปี บริษัทเดอะไนน์. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด.

#5 years anniversary
#The Nine Property Management Co., Ltd
#สื่อสารองค์กร