ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 คุณก่อวิท. พรมจักร์. กรรมการผู้จัดการฯ ได้นำพนักงานฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท

#ก้าวที่ดีที่สุดที่เราก้าวไปด้วยกัน
#บริษัทเดอะไนน์พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด
#บริหารอาคาร
#บริหารนิติ
#บริหารคอนโด
#บริหารอาคารชุด
#บริหารหมู่บ้าน
#บริษัทเดอะไนน์พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์จำกัด