ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกฯครั้งที่1/2563(หมู่บ้าน เดอะ ไพรเวท สุขุมวิท77)