ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกฯประจำปี2566 หน่วยงานโกลเด้น ทาวน์ บางนา – สวนหลวง