ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2562 หมู่บ้าน ทาวน์พลัส เพชรเกษม บางแค

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2562
หมู่บ้าน ทาวน์พลัส เพรชเกษม บางแค
ได้รับการตอบรับจากท่านสมาชิกเป็นอย่างดี
ฝ่ายบริหาร บริษัทเดอะไนน์ฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง??