ประชุมใหญ่สามัญฯ โครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีช 1 สุขุมวิท 77 – สุวรรณภูมิ