ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2562 นิติบุคคลอาคารชุด กรุ๊ฟวี่ ศรีราชา อาคารบี อาคารซี และอาคารเอฟ