ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2562 นิติอาคารชุด กรุ๊ฟวี่ ศรีราชา อาคารเอ

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 คุณก่อวิท พรมจักร์ ประธานกรรมการบริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด นำพนักงานส่วนกลางเข้าร่วมสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี (2562). นิติบุคคลอาคารชุด. กรุ๊ฟวี่ ศรีราชา. อาคารเอ การดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ

#บริษัทเดอะไนน์พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์จำกัด #บริหารอาคาร #บริหารนิติ #บริหารหมู่บ้าน #ก่อวิทพรมจักร์ประชุ