ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ บางแค

 

วันที่21 กรกฎาคม2562 คุณก่อวิท พรมจักร์ ประธานกรรมการบริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด นำพนักงานส่วนกลางร่วม 20 คนเข้าร่วมสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกฯหมู่บ้านเดอะแพลนบางแค การดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ

#บริษัทเดอะไนน์พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์จำกัด #บริหารอาคาร #บริหารนิติ #บริหารหมู่บ้าน