ประชุมใหญ่เพื่อลงมติจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โครงการ โมเดิร์น ลืฟวิ่ง สุโขทัย