ประเพณีลอยกระทง 2561 หมู่บ้านชลลดา

แอดมินขอเก็บภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีลอยกระทงที่ชลลดา-สุวรรณภูมิมาฝากกันนะคะ งานผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่านประธาน คณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากค่ะ #งานบริหารหมู่บ้าน #งานบริหารนิติ #งานบริหารคอนโด #งานบริหารอาคารชุด