รมควันยุงกำจัดลูกน้ำยุงลาย เดอะแพลน พระราม 9 – วงแหวน