สวัสดี ปีใหม่ 2562 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง เอส-เซ้นส์ ศรีนครินทร์

?กิจกรรมงานทำบุญ เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี2562?
โครงการ บ้านกลางเมือง เอส-เซ้นส์ ศรีนครินทร์
โดยมีท่านสมาชิกภายในโครงการ ให้เกียรติเข้าร่วมประกอบพิธีการกันอย่างเนืองแน่น
ในนามบริษัทเดอะไนน์ฯ บริษัทบริหารนิติบุคคลฯขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูง
และขอคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดจงอำนวยอวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2562ด้วยเทอญ.??