สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2562

                                      

บรรยากาศการสัมนาเชิงปฏิบัติการช่วงเช้า
ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ ดร.วรวัฒน์ วงษ์ขันธ์(วรวฑฺฒโน)
บรรยายเทศน์ ธรรมมะหรรษา
9-10 ธันวาคม 2562
ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ท แก่งกระจาน