อบรมเพิ่มมาตรฐานการทำงาน รุ่นที่1/2563

บรรยากาศกิจกรรมการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจประกอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหารฯแต่ละฝ่าย มาให้ความรู้แก่พนักงานที่เข้ารับการอบรม
#งานบริหารหมู่บ้าน #งานบริหารคอนโด #งานบริหารนิติฯ #งานบริหารอาคารชุด