การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2562 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ เอกชัย บางบอน

รรยากาศการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2562
หมู่บ้านซิกเนเจอร์ เอกชัย บางบอน
วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
ได้รับการตอบรับจากท่านสมาชิกเป็นอย่างดี
ฝ่ายบริหาร บริษัทเดอะไนน์ฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง??