เดอะ เดสตินี่ ขอนแก่น

#คุณก่อวิทพรมจักร์ ประธานกรรมการบริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด นำพนักงานส่วนกลางเข้าร่วมสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี (2562). นิติบุคคลอาคารชุด. เดอะ เดสตินี่ ขอนแก่น การดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ

#บริษัทเดอะไนน์พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์จำกัด #บริหารอาคาร #บริหารนิติ #บริหารหมู่บ้าน #ก่อวิทพรมจักร์