โครงการวัดโตนด สร้างชาติ สร้างอาชีพ

       

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 คุณก่อวิท พรมจักร์ ประธานกรรมการบริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด นำพนักงานเข้าร่วมสนับสนุนการจัดสถานที่และเข้าร่วม โครงการวัดโตนด สร้างชาติ สร้างอาชีพ #สถาบันการสร้างชาติ ขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆค่ะ

#บริษัทเดอะไนน์พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์จำกัด #บริหารอาคาร #บริหารนิติ #บริหารหมู่บ้าน #ก่อวิทพรมจักร์