กรูฟวี่ คอนโด ศรีราชา Groovy Sriracha

นิติบุคคลอาคารชุดกรูฟวี่ คอนโด ศรีราชา Groovy Sriracha ( อาคาร A B )