คอนโด แอชเชอร์ สุทธิสาร

ขอขอบพระคุณท่านประธานและคณะกรรมการนิติฯ แอชเชอร์. สุทธิสาร ทุกท่านที่ไว้วางใจให้บริษัทเดอะไนน์พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด เข้าบริหารจัดการอาคารไว้ในโอกาสนี้นะคะ #บริหารอาคาร #บริหารนิติ #บริหารคอนโด #บริหารอาคารชุด #บริหารหมู่บ้าน #บริษัทเดอะไนน์พร๊อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์จำกัด