ดี คอนโด รามอินทรา

 

นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด รามอินทรา

10230 773 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 

บริหารจัดการโดย

บริษัท เดอะ ไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์  จำกัด