หมู่บ้านจัดสรร เดอะ แพลนท์ เอลิค พัฒนาการ 38 ( ภัสสร 59 )