เดอะเดสตินี่ ขอนแก่น

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเดสตินี่ ขอนแก่น

249/99 ถ.หมอชาญอุทิศ ม.14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น 40000

 

บริหารจัดการ โดย

บริษัท เดอะ ไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์  จำกัด